องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed จ้างงานซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-6118 นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วยบ่อ หมู่ 4 บ้านนาข่า ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 54 เมตร ป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 4/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านนาพระชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหล่รถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 80 - 8153 นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างติดตั้งโคมถนน Steet light solarcell ALO 30 watt แสงขาว 5700 เสาสูง 6 ม. เหล็กเคลือบกาวาไนท์ ขนาด 2.5 นิ้ว (คาดน้ำเงิน) พร้อมต่อม่อ ขนาด 0.80x0.80 ม. ด้านบนขนาด 0.40x0.40 ม. สูง 0.80 ม. หมู่ 13 บ้านคำนกกกเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อผ้าประดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนพร้อมคอนกรีตดาดป้องกันน้ำกัดเซาะที่ปลายท่อระบายน้ำชนิดกลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปา หมู่ 1 บ้านคำนกกก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ซื้อเครื่องทดสอบหาค่ากำลังต้านทานของคอนกรีตแบบไม่ทำลาย รุ่น HT-225 (CONCRETE TEST HAMMER) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้อเครื่องสแกนเหล็ก BOSCH รุ่น D-TECT120 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ 4 บ้านนาข่า สายทาง ทางหลวงหมายเลข 212 ไป บ้านนางสมนึก ชัยประดิษฐ์ กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 136 เมตร พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 4 จังหวะ 1.5 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed ซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดเครื่องยนต์ แบบมือถือ เครื่องยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed ซื้อทรายอะเบท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ซื้อทรายอะเบท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างก่อสร้างประปาบาดาล หมู่ 12 บ้านไชยศรี หอถังสูงขนาด 10 ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ลูก) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างปรับปรุงระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 8 บ้านดอนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed ซื้อปั๊มแช่ Mitsubishi SSP-405SA 1/2HP ขนาดท่อ 2 นิ้ว พร้อมสายส่ง 20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed จ้างซ่อมแซมหอถังประปาแซมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม. บริเวณด้านหลังที่ทำการ อบต.หนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 1 บ้านคำนกกก สายทางสวนนางสุกี สัมพันธ์ ไป สวนนายวิชัย วงศ์เหง้า กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 170 เมตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 198 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 2 บ้านหนองแวง สายทางหลวงหมายเลข 2417 ไป นานายกมล ศรีรักษา กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,200 เมตร มีลูกรังไม่น้อยกว่า 198 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 11 บ้านหนองแวง สายทางหนองแวงไปหนองมั่ง กว้าง 4 ม.ระยะทาง 1,000 ม. มีลูกรังไม่น้อยกว่า 198 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed ซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed ซื้อสว่านโรตารี่ ( STANLEY 3 ระบบ 24 มม. 800 W) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed ซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้า ยี่ห้อ KANTO 3 ระบบ 200 แอมป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed ซื้อสว่านไร้สาย OSUKA 128 V โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In One ยี่ห้อ ASUS V222GAK (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed เครื่องพิมพ์แบบมัลติฟังซันเลเซอร์ หรือ LED ยี่ห้อ Brother DCP-L3551DW
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 60
rss_feed ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ยี่ห้อ Canon Pixma G2010 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 61
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองคลัง (ชั้นเก็บเอกสาร แบบ 4 ชั้น 40 ช่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 65
rss_feed ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ยี่ห้อ Lenovo สำหรับสำนักงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 64
rss_feed ซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์ (Bratter TN-1000) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 64
rss_feed ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ยี่ห้อ ASUS V222GAK กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 63
rss_feed ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก กองช่าง ยี่ห้อ Brother MFC-J23330DW โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
rss_feed ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ยี่ห้อ Conan Pixma G2010 กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 60
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายทางสวนนายสยาม วะบุตรไปนานายศรีใคร สุริยะฝ่าย หมู่ 16 บ้านหนองแวง กว้าง 5 ม. ระยะทาง 1,040 ม. ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,248 ลบ.ม. ดินถมไม่น้อยกว่า 1,520 ลบ.ม. วางท่อ ขนาด 0.40 ม. จำนวน 14 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 69
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 17 บ้านคำเจริญ จำนวน 2 จุด กว้าง 4 ม. ระยะทางรวม 1,120 ม. ลูกรังไม่น้อยกว่า 1ล344 ลบ.ม. ดินถมไม่น้อยกว่า 500 ลบ.ม. วางท่อ ขนาด 0.40 ม. จำนวน 10 ท่อน จุดที่ 1 สายทางบ้านนายบุญเส็ง นนบุตร ไป สะพานห้วยคำภู จุดที่ 2 สายทางถนนสายคำเจริญดงน้อย ไป สวนนายยาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 68
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 10 บ้านคำพอกสายทางสวนทุเรียนไปสวนนายพินิจ กว้าง 5 ม. ระยะทาง 1,400 ม. ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,750 ลบ.ม. ดินถมไม่น้อยกว่า 720 ลบ.ม. วงท่อขนาด 0.60 ม. จำนวน 14 ท่อ ป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 70
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 7 บ้านนาพระชัย สายทางนาพระชัยไปหนองทับหลวงและสายทางดอนหอ กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 2,000 เมตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,262 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 67
rss_feed ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 5 KW รหัสครุภัณฑ์ 465-56-0002 และ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 2 KW รหัสครุภัณฑ์ 465-56-0001
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 63
1 - 50 (ทั้งหมด 237 รายการ) 1 2 3 4 5


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง