องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ระหว่าง วันที่ 27 - 31 มีนาคม 2566 (จำนวน 5 วัน ๆ ละ 18,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 90,000 บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้ออุปกรณ์ในการอบรมโครงการพัฒนาและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานสวนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ผู้นำชุมชน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างเหมาจัดทำรายงานประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างเหมาจัดทำรายงานประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 5078 (นครพนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ หมู่ 1 บ้านคำนกกก (นายสุบิน ศรีรักษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมกรองน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพ รถยนต์กู้ชีพ ทะเบียน กง 7038 นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการกิจกรรมด้านการพัฒนาผู้สูงอายุ เด็ก คนพิการและผู้ด้อยโอกาส กิจกรรมฝึกอบรมทำยาหม่องสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 13 (รื้อถอนเคลื่อนย้ายและติดตั้งหอถังสูงเหล็ก รูปทรงบอล 12 ลบ.ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างรื้อสุขภัณฑ์ (โถส้วม) และ ติดตั้งสุขภัณฑ์ (โถส้วม) พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้ทำงานผู้บริหาร ชุดโต๊ะเก้าอี้ระดับวิชาการ และโต๊ะพับอเนกประสงค์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อชุดกีฬา โครงการกีฬาต้านยาเสพติด บ้านแพง - นาทม เกมส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อผ้าคลุมโต๊ะ (ขนาด 60 x 200 x 76 ซม.)ผ้าคลุมโต๊ะหัวโค้ง (ขนาด 60 x 240 ซม.)ผ้าคลุมโต๊ะ (ขนาด 75 x 180 ซม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อโถส้วม แบบนั่งราบ ราดน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างซ่อมแซมท่อภายในระบบผลิตน้ำประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก (หนองยาว) หมู่ 6 บ้านดอนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดโต๊ะผู้บริหาร ชุดโต๊ะทำงานทั่วไป ชั้นเก็บเอกสารแบบ 40 ช่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อปั้มสูบน้ำบาดาล ขนาด 1.5 แรงม้า 220 V 14 ใบพัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อวัสดุโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ 1 บ้านคำนกกก งานร่องน้ำไร้ท่อ กว้าง 0.50 เมตร ยาว 380 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร งานบ่อผันน้ำลงใต้ดิน กว้าง 0.80 เมตร ยาว 0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร จำนวน 40 จุด (สายบ้านนายนี วงศ์เกตุ ไป ลำห้วยคำภู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาราง หมู่ 4 บ้านนาข่า (สายบ้านนางรัตติกาล มะลิหอม) ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.70 เมตร ความยาว 200 เมตร ป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาราง หมู่ 15 บ้านน้อยทองคำ (สายนานางมาลัย ศรีกระสอน ไป บ้านนางน้อย รัตนวงศ์) ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.70 เมตร ความยาว 200 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างโครงการติดตั้งทุ่นแพลอยสูบน้ำดิบ ประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก (หนองผือ) หมู่ 1 บ้านคำนกกก ขนาด 1.30 เมตร x 1.10 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างติดตั้งทุ่นแพลอยสูบน้ำดิบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก (หนองยาว) หมู่ 6 บ้านดอนกลาง ขนาด 1.30 เมตร x 1.10 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างติดตั้งทุ่นแพลอยสูบน้ำดิบ ประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก (หนองเบิก) หมู่ 7 บ้านนาพระชัยขนาด 1.30 เมตร x 1.10 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อโต๊ะประชุมสภา 30 ที่นั่ง หน้าโต๊ะสีพีช ขาเหล็กซุปโครเมี่ยม ประกอบด้วย 1. โต๊ะประธาน ขนาด 60x240x75 ซม. จำนวน 1 ตัว 2. โต๊ะโล่ง ขนาด 60x200x75 ซม. จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร สำหรับประธานสภา อบต. และนายก และ เก้าอี้สำนักงานสำหรับ ส.อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างซ่อมแซมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างย้ายท่อส่งน้ำประปาออกจากพื้นที่ก่อสร้างถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 หมู่ 6 บ้านดอนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา และ ถ้วยรางวัล เพื่อใช้ในโครงการกีฬาต้านยาเสพติดตำบลหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อวัสดุอุกรณ์ในการจัดงานโครงการกีฬาต้านยาเสพติดตำบลหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างเครื่องเสียง เพื่อใช้ในโครงการกีฬาต้านยาเสพติดตำบลหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างจัดเตรียมสถานที่ พร้อมเก็บทำความสะอาด โครงการกีฬาต้านยาเสพติดตำบลหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้ออุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก,ลาน คสล. หมู่ 16 บ้านหนองแวง สายป่าช้าบ้านหนองแวง กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 73 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตรเทลานคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 209 ตางรางเมตร ความหนา 0.12 เมตร ป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านนากระแต้ ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 29 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (สายบ้านนากระแต้ - ทางอบจ.) พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านหนองแวง ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 39 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (สายบ้านนายสายัญ สาที ) ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (สายหนองแวง-โนนสมบูรณ์) พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 บ้านนาพระชัย (สายทางดอนปู่ตา) กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 82.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านดอนกลาง (สายบ้านดอนกลาง ไป ป่าหว้าน)กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 160 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 บ้านโนนสมบูรณ์ (สายบ้านโนนสมบูรณ์ ไป บ้านหนองแวง) กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 199 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างปรับปรุงระบบประปาบาดาล หมู่ 14 บ้านนาพระชัย พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 13 บ้านคำนกกกเหนือ (สายบ้าน น.ส.วิสุดา ต้อยสิมมา ไป บ้านนางวรกี วะนาคำ) ช่วงที่ 1 กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 192 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 3 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 5 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 บ้านคำพอก กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 190 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (สายบ้านนายวศิน ไป บ้านนางชนัญญา)ป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 บ้านไชยศรี กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 174 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (สายสวนนายสมควร ศักดิ์ศรี ไป นานางแดง ศักดิ์ศรี) ป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างขยายเขตระบบท่อส่งน้ำประปา ท่อ PVC ยาว 4 เมตร ชั้น 8.5 เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว จำนวน 500 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย หมู่ 1 บ้านคำนกกก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล.รอบเมรุเผาศพ วัดอรัญญา หมู่ 14 บ้านนาพระชัย เทลานคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 565.82 ตารางเมตร หนา 0.12 เมตร ป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
1 - 50 (ทั้งหมด 361 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง