องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม(สปก.) ประจำปี พ.ศ 2566
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 13
photo การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ จำนวน 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 50
photo ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชั่นบัตรประจำตัวคนพิการดิจิตอล poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 51
photo ประชาสัมพันธ์ การขยายระยะเวลาโครงการลดราคาเคมีเกษตร ช่วยเกษตรกร เฟส 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 45
photo ขอเชิญชวนร่วมสมัครประกวดกองเชียร์ในกิจกรรมเดิน - วิ่งข้ามโขง นครพนม - คำม่วน มาราธอน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการฝ่าฝืนกฎหมายการติดตั้งป้ายโฆษณา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file ประกาศผลการลดพลังงานตามมาตรการลดการใช้พลังงานของ อบต. ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผ่นพับไทยรู้ สู้โควิด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 107
insert_drive_file รายงานการบันทึกข้อมูลตามโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงาน อบต.หนองแวง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file ประกาศการรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
1 - 20 (ทั้งหมด 79 รายการ) 1 2 3 4


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง