องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม โทร. 042-530812 คำขวัญ : หินโตนน้ำตก มรดกล้ำค่า หนองเบิกแหล่งพันธุ์ปลา งามตาสาวหนองแวง ร่วมแรงพัฒนาสู่อาเซียน

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 230
group สำนักปลัด
(น.ส.นันทพร วังวรณ์)
หัวหน้าสำนักปลัด
(น.ส.นันทพร วังวรณ์)
หัวหน้าสำนักปลัด
-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(น.ส.ลูกน้ำ แก้วจันทร์เพ็ง)
นักจัดการงานทั่วไป
(น.ส.ลูกน้ำ แก้วจันทร์เพ็ง)
นักจัดการงานทั่วไป
(น.ส.อมลรดา วงษ์หนายโกฎ)
นักทรัพยากรบุคคล
(น.ส.อมลรดา วงษ์หนายโกฎ)
นักทรัพยากรบุคคล
(น.ส.อินทิรา เทศารินทร์)
นักประชาสัมพันธ์
(น.ส.อินทิรา เทศารินทร์)
นักประชาสัมพันธ์
(น.ส.คำหล้า เรืองชัย)
นักพัฒนาชุมชน
(น.ส.คำหล้า เรืองชัย)
นักพัฒนาชุมชน
(น.ส.มัทนา สุรินทร)
จพง.ธุรการ
(น.ส.มัทนา สุรินทร)
จพง.ธุรการ
(จ.อ.ปัญญา ทาคำ)
จพง.ป้องกันฯ
(จ.อ.ปัญญา ทาคำ)
จพง.ป้องกันฯ
(น.ส.อัจฉราภรณ์ โคตะ)
นิติกร
(น.ส.อัจฉราภรณ์ โคตะ)
นิติกร
(ว่าง)
จพง.ส่งเสริมสุขภาพ
(ว่าง)
จพง.ส่งเสริมสุขภาพ
น.ส.พรทิวา ฝ่ายทะแสง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
น.ส.พรทิวา ฝ่ายทะแสง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
(น.ส.อิสรา สัมพันธ์)
ผช.จนท.พัฒนาชุมชน
(น.ส.อิสรา สัมพันธ์)
ผช.จนท.พัฒนาชุมชน
(น.ส.กิรษา ณ กาฬสินธุ์)
ผช.จนท.ประชาสัมพันธ์
(น.ส.กิรษา ณ กาฬสินธุ์)
ผช.จนท.ประชาสัมพันธ์
(นายเอกพงษ์ ไชยศล)
ผช.จนท.ป้องกันฯ
(นายเอกพงษ์ ไชยศล)
ผช.จนท.ป้องกันฯ
(น.ส.พรนิตา นามบุตร)
ผช.จนท.ธุรการ
(น.ส.พรนิตา นามบุตร)
ผช.จนท.ธุรการ
(นายสุวิท เตโช)
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
(นายสุวิท เตโช)
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
(นายรุ่งพนาไพร วะบุตร)
พนง.ขับรถดับเพลิง
(นายรุ่งพนาไพร วะบุตร)
พนง.ขับรถดับเพลิง
(นายทินกร กาบบัว)
นักการภารโรง
(นายทินกร กาบบัว)
นักการภารโรง
(นายวิชัย รัตนวงค์)
คนงานทั่วไป
(นายวิชัย รัตนวงค์)
คนงานทั่วไป
(นางสุกี การกล้า)
คนสวน
(นางสุกี การกล้า)
คนสวน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นางนิลุบล ผาลี)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หนองแวง
โทร : 089-276-4860
(นางนิลุบล ผาลี)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หนองแวง
โทร : 089-276-4860
ข้อมูลข่าวสาร