องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม โทร. 042-530812 คำขวัญ : หินโตนน้ำตก มรดกล้ำค่า หนองเบิกแหล่งพันธุ์ปลา งามตาสาวหนองแวง ร่วมแรงพัฒนาสู่อาเซียน

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 206
group กองคลัง
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองคลัง
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองคลัง
-ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชี
-ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชี
(นางอรอนงค์ ดวงบุ)
จพง.จัดเก็ยรายได้
(นางอรอนงค์ ดวงบุ)
จพง.จัดเก็ยรายได้
(ว่าง)
จพง.พัสดุ
(ว่าง)
จพง.พัสดุ
(นางจิรัชติกานต์ พิไชยเดช)
ผช.จนท.การเงินฯ
(นางจิรัชติกานต์ พิไชยเดช)
ผช.จนท.การเงินฯ
(นางสาวถวัลรัตน์ ศรีเพชร)
ผช.จนท.ธุรการ
(นางสาวถวัลรัตน์ ศรีเพชร)
ผช.จนท.ธุรการ
(นางสาวธัญญา ผาพรม)
ผช.จนท.พัสดุ
(นางสาวธัญญา ผาพรม)
ผช.จนท.พัสดุ
(น.ส.วรินดา ติธรรม)
ผช.จนท.จัดเก็บฯ
(น.ส.วรินดา ติธรรม)
ผช.จนท.จัดเก็บฯ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นางนิลุบล ผาลี)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หนองแวง
โทร : 089-276-4860
(นางนิลุบล ผาลี)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หนองแวง
โทร : 089-276-4860
ข้อมูลข่าวสาร