องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม โทร. 042-530812 คำขวัญ : หินโตนน้ำตก มรดกล้ำค่า หนองเบิกแหล่งพันธุ์ปลา งามตาสาวหนองแวง ร่วมแรงพัฒนาสู่อาเซียน

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 299
group กองช่าง
(นายนพดล ทุมหอม)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายนพดล ทุมหอม)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(ว่าง)
วิศกรโยธา
(ว่าง)
วิศกรโยธา
(ว่าง)
นายช่างโยธา
(ว่าง)
นายช่างโยธา
นายสดใส ผาอินดี
จพง.ประปา
นายสดใส ผาอินดี
จพง.ประปา
นางภัทรานิษฐ์ ติธรรม
ผช.จพง.ธุรการ
นางภัทรานิษฐ์ ติธรรม
ผช.จพง.ธุรการ
นายไกรวุธ ภาโสม
ผช.ช่างโยธา
นายไกรวุธ ภาโสม
ผช.ช่างโยธา
(นายกิตติพงษ์ จองไว)
พนง.จดมาตรวัดน้ำ
(นายกิตติพงษ์ จองไว)
พนง.จดมาตรวัดน้ำ
นายพิทยศักดิ์ สีหา
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายพิทยศักดิ์ สีหา
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายจตุพัฒน์ จันทร์เต็ม
ผช.ช่างไฟฟ้า
นายจตุพัฒน์ จันทร์เต็ม
ผช.ช่างไฟฟ้า
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นางนิลุบล ผาลี)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หนองแวง
โทร : 089-276-4860
(นางนิลุบล ผาลี)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หนองแวง
โทร : 089-276-4860
ข้อมูลข่าวสาร