messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
group คณะผู้บริหาร
นายจักพงษ์ ไชยศล
นายก อบต.หนองแวง
โทร : 081 729 5647
นายศรเพชร ศรีรักษา
รองนายก อบต.หนองแวง
โทร : 081 320 3353
นายรชต วงค์ดวงผา
รองนายก อบต.หนองแวง
โทร : 099 540 6639
นายนัฐพงษ์ วะทาแก้ว
เลขานุการ นายก อบต.หนองแวง
โทร : 083 328 1224

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง