องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม โทร. 042-530812 คำขวัญ : หินโตนน้ำตก มรดกล้ำค่า หนองเบิกแหล่งพันธุ์ปลา งามตาสาวหนองแวง ร่วมแรงพัฒนาสู่อาเซียน

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 163
group คณะผู้บริหาร
(นายพรชัย ไชยนาน)
นายก อบต.หนองแวง
โทร : 093-064-4491
(นายพรชัย ไชยนาน)
นายก อบต.หนองแวง
โทร : 093-064-4491
(นายศรเพชร ศรีรักษา)
รองนายก
โทร : 081-320-3353
(นายศรเพชร ศรีรักษา)
รองนายก
โทร : 081-320-3353
(นายรชต วงค์ดวงผา)
รองนายก
โทร : 099-540-6639
(นายรชต วงค์ดวงผา)
รองนายก
โทร : 099-540-6639
(นายจีระศักดิ์ ไชยสุระ)
เลขานุการ
(นายจีระศักดิ์ ไชยสุระ)
เลขานุการ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายพรชัย ไชยนาน)
นายก อบต.หนองแวง
โทร : 093-064-4491
(นายพรชัย ไชยนาน)
นายก อบต.หนองแวง
โทร : 093-064-4491
ข้อมูลข่าวสาร