องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
camera_alt ภาพกิจกรรม
ร่วมพิธีสร้างบ้านที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ (4 ภาพ) [24 มิถุนายน 2565]
มอบไม้เท้าไดโซจากผู้บริจาค ให้ผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางในเขตตำบลหนองแวง จำนวน 28 คน (6 ภาพ) [22 มิถุนายน 2565]
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครอบครัว (8 ภาพ) [21 มิถุนายน 2565]
โครงการกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรี (7 ภาพ) [20 มิถุนายน 2565]
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษ พระบรมราชินี (21 ภาพ) [2 มิถุนายน 2565]
พิธีมอบบ้านที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ (11 ภาพ) [26 พฤษภาคม 2565]
ภาพปฏิบัติงาน ลงพื้นที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม (7 ภาพ) [23 พฤษภาคม 2565]
อบต.หนองแวง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง มีการจัดโครงการรถรงค์พัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชน และ ให้ความรู้เกี่ยวกับการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะ [19 พฤษภาคม 2565]
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ "การคัดแยกขยะจากต้นทาง" ประชาชนหมู่บ้าน (2 ภาพ) [19 พฤษภาคม 2565]
อบต.หนองแวง มีการจัดให้มีถังขยะ "แยกประเภท" มุุ่งเน้นนโยบาย ชุมชนปลอดถังขยะ ถนนปลอดถังขยะ [19 พฤษภาคม 2565]
1 2 3 4 1 - 10 (ทั้งหมด 38 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง