messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

info ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One stop Service

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT 2567)
ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ทั้งในและนอกพื้นที่ รวมไปถึงบริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ ที่เคยมาติดต่อราชการหรือมารับบริการใด ๆ กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเเวง ขอความกรุณาสละเวลา ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขั้นตอนง่าย ๆ เพียงสแกนคิวอาร์โค๊ด หรือ กดลิ้งค์ดังนี้ 1 เข้าเว็บไซต์หรือกดลิ้งค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/ke74k4 2 ระบุหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน และกดรับรหัส OTP 3 นำรหัส OTP กรอกช่อง "รหัสยืนยัน" และกดเพื่อเข้าสู่ระบบ 4 ทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) จนครบทุกข้อ 5 กดส่งแบบประเมิน เป็นอันเสร็จเรียบร้อย สามารถร่วมตอบแบบประเมินได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 1 กรกฎาคม 2567

ภาพ

ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT 2567)
ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเเวง ทุกท่าน ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขั้นตอนง่าย ๆ เพียงสแกนคิวอาร์โค๊ด หรือ กดลิ้งค์ดังนี้ 1 เข้าเว็บไซต์หรือกดลิ้งค์ https://itas.nacc.go.th/go/iit/ke74k4 2 ระบุ Code : 72019f กดยืนยัน 3 ระบุหมายเลขโทรศัพท์ของท่านนำรหัส OTP กรอกช่อง "รหัสยืนยัน" และกดเข้าระบบเพื่อตอบเเบบประเมิน

ภาพ

image No Gift Policy
no gift policy
 
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 วันที่ 10 เมษายน 2567[10 เมษายน 2567]
เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ และ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี[2 เมษายน 2567]
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2567 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนจังหวัดนครพนม และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดนครพนม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง[23 มีนาคม 2567]
กิจกรรมซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้าในครัวเรือนให้กับประชาชนกลุ่มเปาะบาง เพื่อเป็นการป้องกันเหตุอัคคีภัยในช่วงฤดูแล้ง[2 มีนาคม 2567]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ออกสำรวจ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview19
แผ่นผับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview24

play_arrow ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ ขยายท่อเมนประปา หมู่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview48
โครงการ ขยายท่อเมนประปา หมู่ 13 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview52
โครงการ ขยายท่อเมนประปา หมู่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview82

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารหน่วยงาน
นายจักพงษ์ ไชยศล
นายก อบต.หนองแวง
โทร : 081 729 5647
นายจักพงษ์ ไชยศล
นายก อบต.หนองแวง
โทร : 081 729 5647
ข้อมูลข่าวสาร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ sitemap
วันนี้ 132
เดือนนี้1,033
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)35,448
ทั้งหมด 280,000


public หนังสือราชการ ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
วันที่หนังสือเรื่อง
24 เม.ย. 2567
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.2/ว 485 ลงวันที่ 24 เมษายน 2567 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจความคิดเห็น
23 เม.ย. 2567
ที่ นพ 0023.2/ว 481 ลงวันที่ 23 เมษายน 2567 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร "เทคนิคการออกแบบ Infographic เพื่อการสื่อสารในองค์กร" รุ่นที่ 10
19 เม.ย. 2567
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.2/ว 1387 ลงวันที่ 19 เมษายน 2567 เรื่อง การดำเนินการสรรหาคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น (เพิ่มเติม) ฯ
19 เม.ย. 2567
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.2/4164 ลงวันที่ 19 เมษายน 2567 เรื่อง การดำเนินการสรรหาคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น (เพิ่มเติม) ฯ
19 เม.ย. 2567
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.2/ว 1389 ลงวันที่ 19 เมษายน 2567 เรื่อง การดำเนินการสรรหาคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น (เพิ่มเติม) ฯ
19 เม.ย. 2567
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.2/4165 ลงวันที่ 19 เมษายน 2567 เรื่อง การดำเนินการสรรหาคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น (เพิ่มเติม) ฯ


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
23/04/2567
23/04/2567
หลักเกณฑ์และวิธีการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
สน.คท.
23/04/2567
23/04/2567
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กศ.
22/04/2567
23/04/2567
การขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับอำเภอ (ครู ข)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กสว.
22/04/2567
23/04/2567
การสนับสนุนคาร์บอนเครดิตจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย
สน.บถ.
02/04/2567
23/04/2567
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และสวัสดิการ) ไตรมาสที่ 3 ฯ
สน.บถ.
02/04/2567
23/04/2567
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567)


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง