องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม


image No Gift Policy
no gift policy
 
camera_alt ภาพกิจกรรม
อบต.หนองแวง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง มีการจัดโครงการรถรงค์พัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชน และ ให้ความรู้เกี่ยวกับการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะ [19 พฤษภาคม 2565]
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ "การคัดแยกขยะจากต้นทาง" ประชาชนหมู่บ้าน (2 ภาพ) [19 พฤษภาคม 2565]
อบต.หนองแวง มีการจัดให้มีถังขยะ "แยกประเภท" มุุ่งเน้นนโยบาย ชุมชนปลอดถังขยะ ถนนปลอดถังขยะ [19 พฤษภาคม 2565]
พิธีมอบบ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา (29 ภาพ) [17 พฤษภาคม 2565]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ การจัดการขยะ แยกขยะให้ถูกที่
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview2
ประชาสัมพันธ์ แจ้งผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30

play_arrow ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ ขยายท่อเมนประปา หมู่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview73
โครงการ ขยายท่อเมนประปา หมู่ 13 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview93
โครงการ ขยายท่อเมนประปา หมู่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview90

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อทรายอะเบท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview8
ซื้อทรายอะเบท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview8
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารหน่วยงาน
นายจักพงษ์ ไชยศล
นายก อบต.หนองแวง
โทร : 081 729 5647
นายจักพงษ์ ไชยศล
นายก อบต.หนองแวง
โทร : 081 729 5647
ข้อมูลข่าวสาร

สถิติ sitemap
วันนี้ 54
สัปดาห์นี้2,307
เดือนนี้12,105
ปีนี้145,260
ทั้งหมด275,994


public หนังสือราชการ ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
วันที่หนังสือเรื่อง
19 พ.ค. 2565
ที่ นพ 0023.4/ว2203 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เรื่อง ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสัมมนา "ส่งเสริมการจัดทำเเผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมเเละความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)"
18 พ.ค. 2565
ที่ นพ 0023.4/ว2179 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการอบรม "เครือข่ายผู้ตรวจการเเผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมในสังคม"
18 พ.ค. 2565
ที่ นพ 0023.2/ว 2178 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การบบรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
12 พ.ค. 2565
ที่ นพ 0023.4/ว541 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่11
12 พ.ค. 2565
ที่ นพ 0023.4/ว542 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมความเเข้าใจเเนวทางการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการเเทนในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
11 พ.ค. 2565
ที่ นพ 0023.2/ว 2104 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.คท.
19/05/2565
19/05/2565
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กสธ.
17/05/2565
19/05/2565
ขอเรียนเชิญร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล
กยผ.
19/05/2565
19/05/2565
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]
กพส.
17/05/2565
19/05/2565
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม ถึง วันที่ 27 พฤษภาคม 2565
กจ.
18/05/2565
19/05/2565
เรียกผู้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง
กศ.
18/05/2565
19/05/2565
แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง