องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
image No Gift Policy
no gift policy
 
camera_alt ภาพกิจกรรม
จัดโครงการท้องถิ่นปลุกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินสืบสานสู่ 90 ล้านต้น" ณ วัดบ้านไชยศรี (10 ภาพ) [8 สิงหาคม 2565]
ร่วมกิจกรรม คปสอ.บ้านแพงรับการประเมินตำบลจัดการสุขภาพ บ้านน้อยทองคำ ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม (18 ภาพ) [8 สิงหาคม 2565]
พิธีเปิดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองแวง และโครงการพัฒนาครอบครัวและชุมชนตำบลหนองแวง ณ โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล (10 ภาพ) [2 สิงหาคม 2565]
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ สำนักปลัด อบต.หนองแวง มอบไม้เท้าไดโซให้ผู้สูงอายุ (4 ภาพ) [1 สิงหาคม 2565]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชั่นบัตรประจำตัวคนพิการดิจิตอล poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview25
ประชาสัมพันธ์ การขยายระยะเวลาโครงการลดราคาเคมีเกษตร ช่วยเกษตรกร เฟส 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview21

play_arrow ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ ขยายท่อเมนประปา หมู่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview85
โครงการ ขยายท่อเมนประปา หมู่ 13 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview51
โครงการ ขยายท่อเมนประปา หมู่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview90

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview3
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารหน่วยงาน
นายจักพงษ์ ไชยศล
นายก อบต.หนองแวง
โทร : 081 729 5647
นายจักพงษ์ ไชยศล
นายก อบต.หนองแวง
โทร : 081 729 5647
ข้อมูลข่าวสาร

สถิติ sitemap
วันนี้ 11
สัปดาห์นี้1,920
เดือนนี้9,151
ปีนี้109,812
ทั้งหมด208,643


public หนังสือราชการ ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
วันที่หนังสือเรื่อง
10 ส.ค. 2565
​ด่วนมาก ที่ นพ 0023.2/ว 3433 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2565 เรื่อง เลื่อนกำหนดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปี
09 ส.ค. 2565
นพ 0023.1/ว 3418 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 65 เรื่อง การอบรมออนไลน์หลักสูตร Gender Equality and Women’s Empowerment ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและ UNDP
09 ส.ค. 2565
ที่ นพ 0023.2/ว 892 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2565 เรื่อง สำรวจรายชื่อผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2565
08 ส.ค. 2565
ที่ นพ 0023.2/ 888 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เรื่อง ขอเชิญบุคลากรด้านสาธารณสุขเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง "กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ปี 2565" รุ่นที่ 2
05 ส.ค. 2565
ที่ นพ 0023.4/ว 3367 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เรื่อง การพิจาณาอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบกิจการที่เป็นนิติบุคคล
05 ส.ค. 2565
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 3369 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประเมินผลกระทบการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาฯ เรื่อง ฉบับที่ 12 ด้วยดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ปี 2564


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสธ.
11/08/2565
11/08/2565
​แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
11/08/2565
11/08/2565
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตรการศึกษา
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สบ.พถ.
11/08/2565
11/08/2565
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สถ. พ.ศ. 2566 - 2570
กสธ.
11/08/2565
11/08/2565
ขอความร่วมมือทางวิชาการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร (พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการระบบสุขภาพท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมให้กับกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำหรับเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ฯ)
กศ.
11/08/2565
11/08/2565
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ในศตวรรษที่ 21 เพื่อการเป็นผู้นำทางวิชาการ
สน.บถ.
11/08/2565
11/08/2565
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม)
[รายชื่อ]
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง