องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม โทร. 042-530812 คำขวัญ : หินโตนน้ำตก มรดกล้ำค่า หนองเบิกแหล่งพันธุ์ปลา งามตาสาวหนองแวง ร่วมแรงพัฒนาสู่อาเซียน

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 171
group ฝ่ายสภา
(นายบุญโฮม กุลโท)
ประธานสภา อบต.หนองแวง
(นายบุญโฮม กุลโท)
ประธานสภา อบต.หนองแวง
(นายพรหมประธาน คนเพียร)
รองประธานสภา อบต.
(นายพรหมประธาน คนเพียร)
รองประธานสภา อบต.
(นางกองศรี สุพรรณ)
เลขานุการสภา อบต.
(นางกองศรี สุพรรณ)
เลขานุการสภา อบต.
(นายสกุล ศรีรักษา)
ส.อบต.หมู่ ๑
(นายสกุล ศรีรักษา)
ส.อบต.หมู่ ๑
(นายประคอง ติธรรม)
ส.อบต.หมู่ ๑
(นายประคอง ติธรรม)
ส.อบต.หมู่ ๑
(นายกาวิน แวงดา)
ส.อบต.หมู่ ๒
(นายกาวิน แวงดา)
ส.อบต.หมู่ ๒
(นางสระเกษ ติธรรม)
ส.อบต.หมู่ ๒
(นางสระเกษ ติธรรม)
ส.อบต.หมู่ ๒
(นายประไพ ก้อนกั้น)
ส.อบต.หมู่ ๓
(นายประไพ ก้อนกั้น)
ส.อบต.หมู่ ๓
(นายคำดี วะบุตรดี)
ส.อบต.หมู่ ๓
(นายคำดี วะบุตรดี)
ส.อบต.หมู่ ๓
(ลาออก)
ส.อบต.หมู่ ๔
(ลาออก)
ส.อบต.หมู่ ๔
(นายสมพงษ์ สุพรรณ)
ส.อบต.หมู่ ๔
(นายสมพงษ์ สุพรรณ)
ส.อบต.หมู่ ๔
(นายจิ้ง อุ่นสา)
ส.อบต.หมู่ ๕
(นายจิ้ง อุ่นสา)
ส.อบต.หมู่ ๕
(นางสุพรรณ มัลเลน)
ส.อบต.หมู่ ๕
(นางสุพรรณ มัลเลน)
ส.อบต.หมู่ ๕
(นายสุทจักร์ รัตนวงค์)
ส.อบต.หมู่ ๖
(นายสุทจักร์ รัตนวงค์)
ส.อบต.หมู่ ๖
(นายนิพล ชัยปัญญา)
ส.อบต.หมู่ ๖
(นายนิพล ชัยปัญญา)
ส.อบต.หมู่ ๖
(ลาออก)
ส.อบต.หมู่ ๗
(ลาออก)
ส.อบต.หมู่ ๗
(นายสมนึก ศรีนันทา)
ส.อบต.หมู่ ๗
(นายสมนึก ศรีนันทา)
ส.อบต.หมู่ ๗
(นางธัญชนก วงเศรษฐ)
ส.อบต.หมู่ ๘
(นางธัญชนก วงเศรษฐ)
ส.อบต.หมู่ ๘
(นายปลื้ม ภารสุวรรณ์)
ส.อบต.หมู่ ๙
(นายปลื้ม ภารสุวรรณ์)
ส.อบต.หมู่ ๙
(นายคำนึง มีไชย)
ส.อบต.หมู่ ๙
(นายคำนึง มีไชย)
ส.อบต.หมู่ ๙
(ลาออก)
ส.อบต.หมู่ ๑๐
(ลาออก)
ส.อบต.หมู่ ๑๐
(ลาออก)
ส.อบต.หมู่ ๑๐
(ลาออก)
ส.อบต.หมู่ ๑๐
(ลาออก)
ส.อบต.หมู่ ๑๑
(ลาออก)
ส.อบต.หมู่ ๑๑
(ลาออก)
ส.อบต.หมู่ ๑๑
(ลาออก)
ส.อบต.หมู่ ๑๑
(นายสุเทพ สิมมา)
ส.อบต.หมู่ ๑๒
(นายสุเทพ สิมมา)
ส.อบต.หมู่ ๑๒
(นายบุญเรือง สุพร)
ส.อบต.หมู่ ๑๒
(นายบุญเรือง สุพร)
ส.อบต.หมู่ ๑๒
(นายอภิศักดิ์ ติธรรม)
ส.อบต.หมู่ ๑๓
(นายอภิศักดิ์ ติธรรม)
ส.อบต.หมู่ ๑๓
(นายวีระพล ติธรรม)
ส.อบต.หมู่ ๑๔
(นายวีระพล ติธรรม)
ส.อบต.หมู่ ๑๔
(ลาออก)
ส.อบต.หมู่ ๑๔
(ลาออก)
ส.อบต.หมู่ ๑๔
(นายคำไพ นามบุตร)
ส.อบต.หมู่ ๑๕
(นายคำไพ นามบุตร)
ส.อบต.หมู่ ๑๕
(นายวิเศษ เมืองแสน)
ส.อบต.หมู่ ๑๕
(นายวิเศษ เมืองแสน)
ส.อบต.หมู่ ๑๕
(นายนัฐพงษ์ วะทาแก้ว)
ส.อบต.หมู่ ๑๖
(นายนัฐพงษ์ วะทาแก้ว)
ส.อบต.หมู่ ๑๖
(นายอารมย์ คานสี)
ส.อบต.หมู่ ๑๖
(นายอารมย์ คานสี)
ส.อบต.หมู่ ๑๖
(นายบุญมี พันธ์สิ่ว)
ส.อบต.หมู่ ๑๗
(นายบุญมี พันธ์สิ่ว)
ส.อบต.หมู่ ๑๗
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายพรชัย ไชยนาน)
นายก อบต.หนองแวง
โทร : 093-064-4491
(นายพรชัย ไชยนาน)
นายก อบต.หนองแวง
โทร : 093-064-4491
ข้อมูลข่าวสาร