องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
group ฝ่ายสภา
นายวีระพล ติธรรม
ประธานสภา อบต.หนองแวง
โทร : 082-2036359
นายณัฐพงษ์ นนบุต
รองประธานสภา อบต.หนองแวง
โทร : 089-9428402
นางกอง ศรีสุพรรณ
เลขานุการสภา อบต.หนองแวง
โทร : 092-6969018
นางเจียมใจ นนทะแสง
สมาชิกสภาฯ หมู่ 1
โทร : 087-8546827
นางสระเกษ ติธรรม
สมาชิกสภาฯ หมู่ 2
โทร : 083-3568310
นายไพบูรณ์ วันงาม
สมาชิกสภาฯ หมู่ 3
โทร : 098-1980727
นางถาวร สุพรรณ
สมาชิกสภาฯ หมู่ 4
โทร : 061-0861404
นางเกษร บัวนาเมือง
สมาชิกสภาฯ หมู่ 5
โทร : 087-2196603
นายอรรถชัย ประทุมวงศ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ 6
โทร : 061-1414724
นายสมนึก ศรีนันทา
สมาชิกสภาฯ หมู่ 7
โทร : 081-0593387
นายพรหมประทาน คนเพียร
สมาชิกสภาฯ หมู่ 8
โทร : 084-7142353
นายปลื้ม ภารสุวรรณ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ 9
โทร : 084-7919034
นางพรศรี ชนะเคน
สมาชิกสภาฯ หมู่ 11
โทร : 098-2192775
นายสุเทพ สิมมา
สมาชิกสภาฯ หมู่ 12
โทร : 083-4340638
นางราตรี จันขันธ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ 13
โทร : 061-0844076
นายคุณวุฒิ คำกองแพง
สมาชิกสภาฯ หมู่ 15
โทร : 082-5281104
นายอภิชาติ พันโยลุง
สมาชิกสภาฯ หมู่ 16
โทร : 063-6061974


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง