องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
group หัวหน้าส่วนราชการ
นางนิลุบล ผาลี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 089 276 4860
นายไผทพัฒน์ มีบาง
รองปลัดอบต.หนองแวง
โทร : 095 163 0688
น.ส.นันทพร วังวรณ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 093 312 8425
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายนพดล ทุมหอม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 087 019 5279
นายชาญชัย ยศทอง
ผอ.กองการศึกษา
โทร : 063 707 2924


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง