องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม โทร. 042-530812 คำขวัญ : หินโตนน้ำตก มรดกล้ำค่า หนองเบิกแหล่งพันธุ์ปลา งามตาสาวหนองแวง ร่วมแรงพัฒนาสู่อาเซียน

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 212
group หัวหน้าส่วนราชการ
นางนิลุบล ผาลี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 089-276-4860
นางนิลุบล ผาลี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 089-276-4860
นายไผทพัฒน์ มีบาง
รองปลัดอบต.หนองแวง
นายไผทพัฒน์ มีบาง
รองปลัดอบต.หนองแวง
น.ส.นันทพร วังวรณ์
หัวหน้าสำนักปลัด
น.ส.นันทพร วังวรณ์
หัวหน้าสำนักปลัด
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองคลัง
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายนพดล ทุมหอม
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายนพดล ทุมหอม
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายชาญชัย ยศทอง
ผอ.กองการศึกษา
นายชาญชัย ยศทอง
ผอ.กองการศึกษา
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นางนิลุบล ผาลี)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หนองแวง
โทร : 089-276-4860
(นางนิลุบล ผาลี)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หนองแวง
โทร : 089-276-4860
ข้อมูลข่าวสาร