messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
info_outline วิสัยทัศน์
ตราสัญลักษณ์หน่วยงาน

วิสัยทัศน์
“ตำบลเกษตรกรก้าวหน้า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง