องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
image ผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลหนองแวง
ผลิตภัณฑ์ชุมชนในโครงการเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรทำนาสวนผสมบ้านหนองแวง 241 หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนมนำโดย นายพลวัต แสงหล้า เบอร์โทรติดต่อ 089-274900 [24 มิถุนายน 2564]
ผลิตภัณฑ์ชุมชนในโครงการเศรษฐกิจชุมชน ทุนหมุนเวียนส่งเสริมอาชีพปลูกแตงโม 120 หมู่ที่ 1 บ้านคำนกกก ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนมนำโดย นางเจตนา รักดี เบอร์โทรติดต่อ 093-5282108 [24 มิถุนายน 2564]
ผลิตภัณฑ์ชุมชน Otop ระดับ 4 ดาว กลุ่มทอผ้าบ้านหนองแวง 124 หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนมนำโดย นางลำพร ผาลี เบอร์โทรติดต่อ 091-3620102 [24 มิถุนายน 2564]
ผลิตภัณฑ์ชุมชนOtop ระดับ 4 ดาว ผลิตภัณฑ์ หมอนอิง หนองรองคอ ผ้าปิดปาก จากผ้าคราม กลุ่มแม่บ้าน บ้านนากระแต้ 30/1 หมู่ที่ 3 บ้านนากระแต้ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนมนำโดย นางศรีไว จำเริญใจ เบอร์โทรติดต่อ 086-2235464 [24 มิถุนายน 2564]
ผลิตภัณฑ์ชุมชนOtop ระดับ 4 ดาว ผลิตภัณฑ์ พรมเช็ดเท้า กลุ่มแม่บ้าน บ้านนากระแต้ 30/1 หมู่ที่ 3 บ้านนากระแต้ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนมนำโดย นางศรีไว จำเริญใจ เบอร์โทรติดต่อ 086-2235464 [24 มิถุนายน 2564]
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ทอเสื่อ 69 หมู่ที่ 6 บ้านดอนกลาง ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม โดย นางมลทา ลำสี เบอร์โทรติดต่อ 085-6963638 [24 มิถุนายน 2564]
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ทอเสื่อ ผลิตภัณฑ์ ทอผ้ามัดหมี่ไหมประดิษฐ์ 69 หมู่ที่ 6 บ้านดอนกลาง ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม โดย นางมลทา ลำสี เบอร์โทรติดต่อ 085-6963638 [24 มิถุนายน 2564]
ผลิตภัณฑ์ชุมชน สานกระติบข้าว 69 หมู่ที่ 6 บ้านดอนกลาง ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม โดย นายเมฆ ลำสี เบอร์โทรติดต่อ 085-6963638 [24 มิถุนายน 2564]
ผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มสานตะกร้าหมู่ที่ 6 บ้านดอนกลาง ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม โดย นายสมศักดิ์ วรติยะ เบอร์โทรติดต่อ 093 - 8371503 [24 มิถุนายน 2564]
ผลิตภัณฑ์ชุมชนOtop ระดับ 2 ดาว กลุ่มทำไม้กวาดดอกหญ้าบ้านนาพระชัย 9 หมู่ที่ 7 บ้านนาพระชัย ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนมนำโดย นายนิรมิต จองไว เบอร์โทรติดต่อ 087-9508768 [24 มิถุนายน 2564]
1 2 3 1 - 10 (ทั้งหมด 26 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง