messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
folder การขับเคลื่อนจริยธรรม
ประกาศแนวทางพฤติกรรมที่พึงประสงค์หรือพฤติกรรมที่ควรกระทำและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์หรือพฤติกรรมที่ไม่ควรกระทำ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
คำสั่งคณะทำงานจัดทำประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
แนวปฏิบัติ พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 41 |
แนวปฏิบัติที่ควรปฏิบัติ และไม่ควรปฏิบัติพฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 39 |
แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง