องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
play_arrow สถิติการให้บริการ
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการให้บริการข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการให้บริการข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการให้บริการข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการให้บริการข้อมูลการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการให้บริการข้อมูลการขออนุญาตถมดิน/ขุดดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการให้บริการข้อมูลการขออนุญาตสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการให้บริการข้อมูลการขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/ต่อเติมอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการให้บริการตัดกิ่งไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการให้บริการข้อมูลการให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการให้บริการ รับ - ส่งผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการให้บริการขอรับการสนับสนุนน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการให้บริการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการให้บริการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file ข้อมูลการให้บริการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
photo สถิติการให้บริการประชาชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง