องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม โทร. 042-530812 คำขวัญ : หินโตนน้ำตก มรดกล้ำค่า หนองเบิกแหล่งพันธุ์ปลา งามตาสาวหนองแวง ร่วมแรงพัฒนาสู่อาเซียน

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 117
verified_user คู่มือประชาชน
insert_drive_file ประกาศ คู่มือสำหรับประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172 |
insert_drive_file การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169 |
insert_drive_file การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156 |
insert_drive_file การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162 |
insert_drive_file การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152 |
insert_drive_file การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168 |
insert_drive_file การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151 |
insert_drive_file การรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161 |
insert_drive_file การรับชำระภาษีโรงเรือน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156 |
insert_drive_file การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159 |
insert_drive_file การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146 |
insert_drive_file ประกาศ คู่มือสำหรับประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่1) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155 |
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายพรชัย ไชยนาน)
นายก อบต.หนองแวง
โทร : 093-064-4491
(นายพรชัย ไชยนาน)
นายก อบต.หนองแวง
โทร : 093-064-4491
ข้อมูลข่าวสาร