ชื่อเรื่อง : ซื้อผ้าคลุมโต๊ะ (ขนาด 60 x 200 x 76 ซม.)ผ้าคลุมโต๊ะหัวโค้ง (ขนาด 60 x 240 ซม.)ผ้าคลุมโต๊ะ (ขนาด 75 x 180 ซม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง