ชื่อเรื่อง : ซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้ทำงานผู้บริหาร ชุดโต๊ะเก้าอี้ระดับวิชาการ และโต๊ะพับอเนกประสงค์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง