ชื่อเรื่อง : จ้างรื้อสุขภัณฑ์ (โถส้วม) และ ติดตั้งสุขภัณฑ์ (โถส้วม) พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง