ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดโต๊ะผู้บริหาร ชุดโต๊ะทำงานทั่วไป ชั้นเก็บเอกสารแบบ 40 ช่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง