ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมท่อภายในระบบผลิตน้ำประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก (หนองยาว) หมู่ 6 บ้านดอนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง