ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา และ ถ้วยรางวัล เพื่อใช้ในโครงการกีฬาต้านยาเสพติดตำบลหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง