ชื่อเรื่อง : จ้างย้ายท่อส่งน้ำประปาออกจากพื้นที่ก่อสร้างถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 หมู่ 6 บ้านดอนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง