ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนน คสล.รอบเมรุเผาศพ วัดอรัญญา หมู่ 14 บ้านนาพระชัย เทลานคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 565.82 ตารางเมตร หนา 0.12 เมตร ป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง