ชื่อเรื่อง : ซื้อสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ ชนิดผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง