ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน 80-6118 นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง