ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมรั้วสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง(โดยการทาสี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง