ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมฝารางระบายน้ำเหล็กแบนแฟลตบาร์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง