ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูพร้อมตักดินในรางระบายน้ำ หมู่ 2 หมู่ 11 หมู่ 16 บ้านหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง