ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก (หนองเบิก) หมู่ 7 บ้านนาพระชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง