ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมห้องน้ำอาคารกู้ชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง