ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหล่รถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 80 - 8153 นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง