ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดเครื่องยนต์ แบบมือถือ เครื่องยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง