ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางบ้านคำพอกไปบ้านนาข่า หมู่ 10 ไป หมู่ 4 กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,600 เมตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,280 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง