ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๖ บ้านดอนกลาง สายทางบ้านดอนกลาง - บ้านปากห้วยม่วง ขนาดกว้าง ๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทางยาว ๙๗ ม. พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง