ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.หนองแวง กว้าง 8 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 40 ม. และรางระบายน้ำธนาคารใต้ดิน ยาว 80 ม. สายทางหลวงหมายเลข 212 - ทางหลวงหมายเลข 2390 พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง