ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 15 บ้านน้อยทองคำ สายทางบ้านน้อยทองคำ ? บ้านป่าหว้าน ขนาดกว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทางยาว 175 ม. พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง