ชื่อเรื่อง : ซื้อโซเดียมคาร์บอเนต (โซดาแอช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง