ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างรั้วผนังก่อคอนกรีตบล็อกฉาบปูนเรียบ 2 ด้าน (16 ช่อง) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง