ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างรั้วผนังก่อคอนกรีตบล็อกฉาบปูนเรียบ ๒ ด้าน (๑๖ ช่อง) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไชยศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง