ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกครอบครัวร่มเย็น และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว จังหวัดนครพนม ประจำปี 2565
รายละเอียด : ผู้ที่สนใจส่งใบสมัครครอบครัวร่มเย็น บุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการ โดยผู้ผ่านการคัดเลือกรจะได้รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ หรือเกียรติบัตรในงานวันแห่งครอบครัว จังหวัดนครพนม ประจำปี 2565 สามารถดาวน์โหลดเอกสาร หลักเกณฑ์ และใบสมัครตามคิวอาร์โค้ดและส่ง พมจ.นครพนม ภายใน 31 มีนาคม 2565
ชื่อไฟล์ : CPGW0b6Wed42122.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้