องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อโต๊ะประชุมสภา 30 ที่นั่ง หน้าโต๊ะสีพีช ขาเหล็กซุปโครเมี่ยม ประกอบด้วย 1. โต๊ะประธาน ขนาด 60x240x75 ซม. จำนวน 1 ตัว 2. โต๊ะโล่ง ขนาด 60x200x75 ซม. จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาราง หมู่ 4 บ้านนาข่า (สายบ้านนางรัตติกาล มะลิหอม) ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.70 เมตร ความยาว 200 เมตร ป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาราง หมู่ 15 บ้านน้อยทองคำ (สายนานางมาลัย ศรีกระสอน ไป บ้านนางน้อย รัตนวงศ์) ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.70 เมตร ความยาว 200 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ 1 บ้านคำนกกก งานร่องน้ำไร้ท่อ กว้าง 0.50 เมตร ยาว 380 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร งานบ่อผันน้ำลงใต้ดิน กว้าง 0.80 เมตร ยาว 0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร จำนวน 40 จุด (สายบ้านนายนี วงศ์เกตุ ไป ลำห้วยคำภู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างขยายเขตระบบท่อส่งน้ำประปา ท่อ PVC ยาว 4 เมตร ชั้น 8.5 เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว จำนวน 500 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย หมู่ 1 บ้านคำนกกก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 13 บ้านคำนกกกเหนือ (สายบ้าน น.ส.วิสุดา ต้อยสิมมา ไป บ้านนางวรกี วะนาคำ) ช่วงที่ 1 กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 192 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 3 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 5 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล.รอบเมรุเผาศพ วัดอรัญญา หมู่ 14 บ้านนาพระชัย เทลานคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 565.82 ตารางเมตร หนา 0.12 เมตร ป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก,ลาน คสล. หมู่ 16 บ้านหนองแวง สายป่าช้าบ้านหนองแวง กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 73 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตรเทลานคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 209 ตางรางเมตร ความหนา 0.12 เมตร ป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านหนองแวง ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 39 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (สายบ้านนายสายัญ สาที ) ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (สายหนองแวง-โนนสมบูรณ์) พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านนากระแต้ ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 29 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (สายบ้านนากระแต้ - ทางอบจ.) พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 บ้านไชยศรี กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 174 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (สายสวนนายสมควร ศักดิ์ศรี ไป นานางแดง ศักดิ์ศรี) ป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างปรับปรุงระบบประปาบาดาล หมู่ 14 บ้านนาพระชัย พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 บ้านคำพอก กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 190 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (สายบ้านนายวศิน ไป บ้านนางชนัญญา)ป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 บ้านโนนสมบูรณ์ (สายบ้านโนนสมบูรณ์ ไป บ้านหนองแวง) กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 199 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงขนาด 10 ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,500 ลิตร จำนวน 4 ลูก ) หมู่ 7 บ้านนาพระชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านดอนกลาง (สายบ้านดอนกลาง ไป ป่าหว้าน)กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 160 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 บ้านนาพระชัย (สายทางดอนปู่ตา) กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 82.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อโคมถนน Street Light Solar Cell ALO 30 watt หมู่ 15 บ้านน้อยทองคำ จำนวน 7 ชุด แสงขาว 5700 เสาสูง 6.00 เมตร เหล็กเคลือบกาวาไนท์ ขนาด 2.5 นิ้ว พร้อมตอม่อ ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร ด้านบนขนาด 0.30 x 0.30 เมตร สูง 0.60 เมตร อายุการใช้งานมากกว่า 50,000 ชั่วโมง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อโคมถนน Street Light Solar Cell ALO 30 watt หมู่ 5 บ้านโนนสูง จำนวน 6 ชุด แสงขาว 5700 เสาสูง 6.00 เมตร เหล็กเคลือบกาวาไนท์ ขนาด 2.5 นิ้ว พร้อมตอม่อ ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร ด้านบนขนาด 0.30 x 0.30 เมตร สูง 0.60 เมตร อายุการใช้งานมากกว่า 50,000 ชั่วโมง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 บ้านโนนสูง ช่วงที่ 1 เททับคอนกรีตเดิม ช่วงที่ 2 ข้างวัดโนนสูงสามัคคีธรรม และ ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อโคมถนน Street Light Solar Cell ALO 30 watt หมู่ 7 บ้านนาพระชัย จำนวน 7 ชุด แสงขาว 5700 เสาสูง 6.00 เมตร เหล็กเคลือบกาวาไนท์ ขนาด 2.5 นิ้ว พร้อมตอม่อ ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร ด้านบนขนาด 0.30 x 0.30 เมตร สูง 0.60 เมตร อายุการใช้งานมากกว่า 50,000 ชั่วโมง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 บ้านนาพระชัย ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองแวง(อบต.หนองแวง) กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 47.60 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อโคมถนน Street Light Solar Cell ALO 30 watt หมู่ 3 บ้านนากระแต้ จำนวน 6 ชุด แสงขาว 5700 เสาสูง 6.00 เมตร เหล็กเคลือบกาวาไนท์ ขนาด 2.5 นิ้ว พร้อมตอม่อ ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร ด้านบนขนาด 0.30 x 0.30 เมตร สูง 0.60 เมตร อายุการใช้งานมากกว่า 50,000 ชั่วโมง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 17 บ้านคำเจริญ สายสวนนางบุญเส็ง-สวนนายถนอม กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 199 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 17 บ้านคำเจริญ ปริมาณดินลูกรัง 1,200 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบร้อย ช่วงที่ 1 สายถนน อบจ.คำเจริญดงน้อย ถึง สวนนางรุ้ง ช่วงที่ 2 สายนานางหนูพิศ ถึง สวนนายสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อโคมถนน Steetlight Solarcell ALO 30 watt หมู่ 16 แสงขาว 5,700 เสาสูง 6.00 เมตร เหล็กเคลือบกาวาไนท์ ขนาด 2.5 นิ้ว พร้อมตอม่อ ขนาด 0.60 x 0.60 ม. ด้านบนขนาด 0.30 x 0.30 ม. สูง 0.60 ม. อายุการใช้งานมากกว่า 50,000 ชั่วโมง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 10 บ้านคำพอก ปริมาณดินลูกรัง 1,350 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบร้อย ช่วงที่ 1 สายสวนนายเติม ขออาศัย -สวนนางเพ็ญ พันสวัสดิ์ช่วงที่ 2 สายที่ดินโรงเรียน - สวนนายวิรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 6 บ้านดอนกลาง ปริมาณดินลูกรัง 1,110 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบร้อย (สายสวนนายชมเชย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 4 บ้านนาข่า ปริมาณดินลูกรัง 1,110 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย (สายทางหลวงหมายเลข 212- ที่นางจำปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 8 บ้านดอนกลาง ปริมาณดินลูกรัง 1,200 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 16 บ้านหนองแวง ปริมาณดินลูกรัง 2,506 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบร้อย (สายสวนนายนาน ผาพรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อโคมถนน Steetlight Solarcell ALO 30 watt หมู่ 11 แสงขาว 5,700 เสาสูง 6.00 เมตร เหล็กเคลือบกาวาไนท์ ขนาด 2.5 นิ้ว พร้อมตอม่อ ขนาด 0.60 x 0.60 ม. ด้านบนขนาด 0.30 x 0.30 ม. สูง 0.60 ม. อายุการใช้งานมากกว่า 50,000 ชั่วโมง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อโคมถนน Steetlight Solarcell ALO 30 watt หมู่ 2 แสงขาว 5,700 เสาสูง 6.00 เมตร เหล็กเคลือบกาวาไนท์ ขนาด 2.5 นิ้ว พร้อมตอม่อ ขนาด 0.60 x 0.60 ม. ด้านบนขนาด 0.30 x 0.30 ม. สูง 0.60 ม. อายุการใช้งานมากกว่า 50,000 ชั่วโมง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 13 บ้านคำนกกกเหนือ ปริมาณดินลูกรัง 1,200 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบร้อย (สายสวนนางอุสา วิเศษทรัพย์ ไป หนองตอใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 12 บ้านไชยศรี ปริมาณดินลูกรัง 1,200 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบร้อย ช่วงที่ 1 สายนานางแดง -นานางสุทธิดา ช่วงที่ 2 สายทางไชยศรีคำพอก - สวนนายพิชาญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยทองคำ หมู่ 15 สายทางบ้านน้อยทองคำ-บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51- 80 คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคำนกกกเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 บ้านไชยศรีสายทางบ้านไชยศรี - บ้านคำพอก ตำบลหนองแวง กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 472 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,360 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 70
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วยบ่อ หมู่ 4 บ้านนาข่า ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 54 เมตร ป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 67
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 4/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 65
rss_feed จ้างติดตั้งโคมถนน Steet light solarcell ALO 30 watt แสงขาว 5700 เสาสูง 6 ม. เหล็กเคลือบกาวาไนท์ ขนาด 2.5 นิ้ว (คาดน้ำเงิน) พร้อมต่อม่อ ขนาด 0.80x0.80 ม. ด้านบนขนาด 0.40x0.40 ม. สูง 0.80 ม. หมู่ 13 บ้านคำนกกกเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 69
rss_feed จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านนาพระชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 75
rss_feed จ้างปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปา หมู่ 1 บ้านคำนกกก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 80
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ 4 บ้านนาข่า สายทาง ทางหลวงหมายเลข 212 ไป บ้านนางสมนึก ชัยประดิษฐ์ กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 136 เมตร พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 88
1 - 50 (ทั้งหมด 123 รายการ) 1 2 3


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง