องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
ร่วมกันสร้างบ้านให้ นางสาวลัดดา จันทรดี ผู้พิการทางการได้ยิน หรือการสื่อความหมาย (7 ภาพ)
รายละเอียด : วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายจักรพงษ์ไชยศล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.พนักงานส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านหมู่ที่ 12 บ้านไชยศรีร่วมกันสร้างบ้านให้ นางสาวลัดดา จันทรดี ผู้พิการทางการได้ยิน หรือการสื่อความหมาย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครพนมเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จำนวน 40,000 บาท
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง