องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1/2565 (6 ภาพ)
รายละเอียด : การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1/2565 พิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 ,เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพื่มเติมครั้งที่ 1/2565
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง